Proaktiv server.

En proaktiv tjänst från Resolutor för att du ska minimera risken för dataförlust och oväntade haverier.

Vår automatiserade övervakning sker dygnet runt och eventuella larm från hårdvara och program skickas direkt till vår NOC där en tekniker snabbt kan avgöra allvarlighetsgraden av larmet, vi analyserar även oväntade förändringar i både hårdvara och applikationer.

Allvarligare larm skickas även ut på både mail och SMS till våra tekniker för att snabbt kunna reagera på dessa. Vid ett allvarligare larm ringer en tekniker direkt upp er utvalda kontaktperson och föreslår en åtgärd.

Vi övervakar och scannar efter följande men inte enbart:

– Hårddiskarnas hälsa, prestanda och utrymme.
– Minnesanvändning.
– Nätverksanslutning.
– Att dina backuper har körts utan fel.
– Att temperatur är inom specificerade värden och att fläktar fungerar.
– Att viktiga tjänster körs.
– Loggar från hela systemet där dessa automatiskt scannas igenom och jämförs mot en stor databas.
– Kända säkerhetshål.
– Intrångsförsök.

Om webuser