Hoppa till innehåll

PengVin

Det handlar om att på ett effektivt sätt hantera den information som stora varuflöden alltid för med sig. När ni har kunskap om varorna och deras väg längs hela handelskedjan, kan ni lättare och snabbare fatta rätt beslut för en bättre lönsamhet. Med en kompetent affärslösning kan ni kommunicera effektivt med era affärspartners. Ni kan också samla, sortera, gruppera, skilja ut och få underlag för analys på önskad nivå – från detalj till helhet. PengVin erbjuder ett totalkoncept för e-handel, ekonomi, logistik, programvara, nätverk, kommunikation, service, utbildning samt integration med andra system.

Värdet av att veta…

Varje vara i en handelskedja är bärare av information.

  • Vad, var, när, hur.
  • Pris och vinst.
  • Underlag för analys.

PengVin är ett modernt informations- och logistiksystem för handelsföretag. Det är öppet och kan integreras fullt ut med system hos kunder och leverantörer.

Systemet baseras på Microsofts senaste teknologi. Det ger en kostnadseffektiv och säker IT-miljö och gör att systemet klarar höga krav på skalbarhet, användarvänlighet, öppenhet och flexibilitet.

ButikskassaOrder
FaktureringInköp
E-HandelLageroptimering

PengVin levereras i en grundversion. Ert företag kan alltid växa vidare i lösningen, både utifrån antal användare, funktioner och integration med kunder och leverantörer.

PengVin är kostnadseffektivt. Systemet har så god inverkan vad gäller kostnadsbesparingar, minskade kapitalkostnader och förbättrade marginaler, att det relativt omgående kan generera vinster.