Hoppa till innehåll

Virtualisering

Vad är virtualisering?

Hela idén med virtualisering är att spara pengar genom att utnyttja resurser på ett mera effektivt
sätt. Det gäller både hårdvara, energi (ström och kyla) och tid.
I korthet innebär virtualisering att man frikopplar beroendet mellan maskinvara och operativsystem
och på så sätt kan man ha flera operativsystem på en och samma fysiska maskin och därmed utnyttja
den befintliga hårdvaran betydligt effektivare.
Detta sker genom att ett tunt lager mjukvara installeras direkt på hårdvaran. Denna mjukvara
övervakar och tilldelar hårdvaruresurser dynamiskt och helt transparent. Genom att tillhandahålla en
helt komplett och isolerad virtuell maskin kan du med stora fördelar köra flera operativsystem
parallellt på samma fysiska server som får tillgång till de resurser som behövs när de behövs, vilket
ger både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamma effekter.

Varför viritualisera?

En genomsnittlig fysisk server utnyttjar ca 10-15 % medan en välbalanserad virtualiserad server
utnyttjar minst 60 % av prestandan. Denna outnyttjade kapacitet drar ström, kräver underhåll, tar
plats och kostar pengar.
Ett korrekt utfört virtualiseringsprojekt reducerar IT-kostnaden med upp till 30–70 %. Detta genom
besparingar utav ström, utrymme, enklare administration, högre tillgänglighet, bättre säkerhet mm.
Över hälften av alla nya servrar som installeras i år (2010) är virtualiserade. Om tre år är siffran 80 %,
enligt en rapport. Konsolideringen blir effekten av en bra genomförd virtualisering.
Både stora och små företag har nytta av att virtualisera sin servermiljö. Om företaget har behov av
två eller fler servrar är virtualisering ett bra alternativ. Våra kunniga och erfarna konsulter kan hjälpa
er att ta reda på hur virtualisering passar in verksamheten och om det är rätt val för just ert företag.

Fördelar med virtualisering.

• Högre nyttjandegrad
• Färre antal fysiska servrar
• Tidsbesparande
• Enklare administration
• Hårdvaruoberoende
• Högre tillgänglighet
• Effektivare backup
• Hårdvaruoberoende
• Bättre katastrofberedskap
• Effektivare tilldelning av resurser
• Ingen nertid vid service & underhåll
• Flexiblare infrastruktur
• Förenklar labb och test
• Högre kompabilitet
• Lägre strömförbrukning
• Säkra upp gamla system (P2V)
• Snabb utrullning
• Framtidssäkert