Hoppa till innehåll

Serverbesiktning

Regelbunden service

Med Resolutors löpande serverbesiktning kan du identifiera eventuella fel och brister på din server innan det är för sent. Precis som du servar din bil regelbundet samt besiktigar den årligen så finns samma behov för din server. Detta för att säkerställa att den dagliga driften av ert system fungerar fullt ut.

Förebyggande kontroller

Vi kontrollerar vitala delar och funktioner enligt en checklista för att lokalisera brister som mycket ofta uppstår när man slarvar med den löpande servicen. Detta rapporteras dels till er i form av ett besiktningsprotokoll samtidigt som vi kommer med konkreta lösningsförslag på eventuella fel och brister som vi hittat.

Följande kontroller sker löpande

  • Systemloggar
  • Backuprutiner
  • Uppdateringar
  • Antivirusskydd
  • Spywareskydd
  • Defragmentering
  • Programversioner
  • Diskutrymme
  • Prestanda
  • Nätverksstatus